Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE


INTRODUCERE

Acest site este operat de ROCRIS CAKES SRL, utilizator legal al MĂRCII BURGĂRIE cu sediul în Sat Albota, Com. Albota, Str. Ecologiei, Nr.792, Judet: Arges, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J03/1254/2018 , codul fiscal nr. 39527864 , reprezentată legal prin Telinoiu Daniela, administrator.

În prezentele Termeni și condiții referirea la ROCRIS CAKES SRL înseamnă BURGĂRIE și viceversa.

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare a acestui site web și condițiile de programare, prin intermediul acestui site web (denumit în continuare „Termeni și Condiții”).

UTILIZATORUL va citi cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice operațiune prin intermediul acestuia.

Politica de confidențialitate, Politica rezervare, Politica privind modulele Cookie, precum și orice alte politici sau documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din prezenții “Termeni și Condiții”.

Prin acceptarea “Termenilor și Condițiilor”, UTILIZATORUL este, de asemenea, de acord cu Politica de confidențialitate BURGĂRIE, precum și cu toate celelalte Politici, orientări aplicabile în mediul online, precum și toate legile și reglementările în vigoare.

Dacă UTILIZATORUL nu este de acord cu prezenții “Termenii și Condiții”, este rugat să nu utilizeze acest site web.

BURGĂRIE își rezervă dreptul de a modifica în orice moment “Termenii și Condițiile”.

Orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor vor intra în vigoare numai pentru accesările sau vizitele noi pe site, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, UTILIZATORUL este rugat să verifice secțiunea aferentă “Termenilor și Condițiilor”, înainte de fiecare operațiune, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

UTILIZATORUL se va asigura că revine periodic la această pagină pentru a se asigura că este familiarizat cu cea mai recenta versiune a acestor “Termeni și Condiții”.

UTILIZATORUL poate determina momentul când “Termenii și Condițiile” au fost ultima dată actualizați sau modificați, prin citirea mențiunii situată sub titlul “Termeni și Condiții BURGĂRIE ”, mențiune denumită “actualizați la data de ….”

În măsura în care exista un conflict între acești “Termeni și Condiții BURGĂRIE” și alți Termeni și Condiții suplimentari și speciali prezentați pe site, “Termenii și condițiile” suplimentare și speciale vor prevala.


Acești “Termenii și Condiții” se aplică pe toate site-urile deținute și / sau operate de BURGĂRIE, incluzând însă fără a se limita la site-ul pe care sunt postați Termenii și Condițiile, precum și pe versiunile mobile ale acestora, rețele de socializare și aplicații (numite în mod colectiv, „Site-ul”), dar și serviciilor disponibile pe sau prin intermediul Site-ului („Serviciile”).


DEFINIȚIILE TERMENILOR FOLOSIȚI în PREZENTUL DOCUMENT

Prezenții “Termeni și Condiții” se vor aplica tuturor accesărilor sau vizitelor pe site.

În cuprinsul prezenților “Termeni și Condiții”, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

CLIENT – clientul Restaurantelor BURGĂRIE;

COMUNICARE – înseamnă orice forma de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema entităților reunite sub denumirea de brand BURGĂRIE;

COOKIE – înseamnă un fișier de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul web folosit în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și site-urile web;

DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

BURGĂRIE – înseamnă denumirea de brand sub care se prezinta societatea S.C. BURGĂRIE S.R.L, dar și colaboratorii și partenerii acesteia;

LINK – înseamnă o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație;

NEWSLETTER – înseamnă un buletin periodic comunicat de către BURGĂRIE utilizatorilor săi care si-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări, și care cuprinde știri, informații despre activitățile, proiectele, noutățile precum și serviciile furnizate de BURGĂRIE, destinate utilizatorilor săi;

OPERATOR – reprezintă societățile care se reunesc sub denumirea de brand BURGĂRIE;

SITE WEB – înseamnă site-ul http://www. burgarie.ro;

SECȚIUNE – înseamnă o secțiune de pe site-urile http://www. burgarie.ro/;

SPAM – înseamnă orice comunicare comerciala nesolicitata interzisa de lege atâta timp cat nu exista acordul explicit al destinatarului (utilizatorului). BURGĂRIE nu încurajează SPAM-ul și nu va proceda la asemenea comunicări către utilizatorii săi;

STOCAREA – păstrarea pe orice fel de suport a datelor sau informațiilor;

UTILIZATOR – este orice persoana fizica care navighează pe site și vizualizează conținutul de pe acesta în anumite condiții, fără a fi necesar să se înregistreze cu un nume de cont și parolă;

VIZITĂ – înseamnă orice accesare de către o persoană a site-ului http://www. burgarie.ro/ sau a unei subsecțiuni din acesta;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;


UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

UTILIZATORUL va putea naviga prin site-ul web și va putea vizualiza conținutul acestuia, fiind responsabil pentru toate accesările sau vizitele efectuate pe site-ul web de către acesta, indiferent dacă sunt sau nu autorizate de UTILIZATOR.

De asemenea, dacă este cazul, UTILIZATORUL este de acord:

(i) să furnizeze informații adevărate, exacte, actuale și complete despre acesta, și

(ii) să mențină și să actualizeze prompt informațiile furnizate pentru că acestea să fie exacte, actuale și complete.

Dacă furnizează orice informații care sunt false, inexacte, sau incomplete, sau BURGĂRIE are motive întemeiate de a suspecta că aceste informații sunt false, inexacte, sau incomplete, BURGĂRIE are dreptul de a refuza orice solicitare și / sau de a nu da curs solicitărilor, la libera sa alegere.

Datele și informațiile furnizate de UTILIZATOR sunt supuse Politicii de confidențialitate și Politicii de protecție a datelor cu caracter personal.

Prin utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului este de acord cu colectarea și utilizarea (așa cum sunt prezentate în Politica de confidențialitate și în Politica de protecție a datelor cu caracter personal) anumitor informații despre UTILIZATOR, inclusiv transferul acestor informații pentru depozitarea, prelucrarea și utilizarea de către ROCRIS CAKES SRL și a punctelor sale de lucru.

BURGĂRIE nu este răspunzătoare pentru nici un prejudiciu cauzat sau în legătură cu furtul datelor din cauza incapacității UTILIZATORUI de a lua măsuri rezonabile, divulgarea de către UTILIZATOR a datelor furnizate sau autorizarea de către UTILIZATOR acordată unei alte persoane de a utiliza datele UTILIZATORULUI.


COD DE CONDUITĂ APLICABIL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB

În legătură cu utilizarea de către UTILIZATOR a site-ului web precum și în legătură cu conținutul pe care îl completează UTILIZATORUL ca și utilizator în formularul de contact pus la dispoziție de către BURGĂRIE este de acord că nu va proceda la următoarele acțiuni și nici nu va permite nimănui, direct sau indirect să:


Acțiunile prezentate mai sus vor constitui o încălcare a acestor „Termeni și Condiții”.

De asemenea, prin acceptarea prezenților „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL declară că a înțeles că transmiterea și procesarea tehnică a site-ului, inclusiv de conținut de utilizare, poate implica transmisii prin diferite rețele și modificări pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice de conectare la rețele sau dispozitive existente astăzi în mediul online.

În cazul în care UTILIZATORUL alege să prezinte orice idei, sugestii, documente și / sau propuneri în cadrul formularului de contact pus la dispoziție de către BURGĂRIE recunoaște și este de acord că:

mesajele UTILIZATORULUI nu conțin informații confidențiale sau protejate;

BURGĂRIE nu este și nu poate fi răspunzător pentru conținutul mesajelor transmise;

BURGĂRIE nu este ținut de nici o obligație de confidențialitate, explicite sau implicite, cu privire la datele furnizate;

BURGĂRIE are dreptul de a utiliza sau dezvălui (sau de a alege să nu utilizeze sau sa dezvăluie) aceste comunicări în orice scop, în orice mass-media din întreaga lume; mesajele și informațiile transmise de UTILIZATOR vor deveni în mod automat proprietatea BURGĂRIE;

UTILIZATOR nu are dreptul la nici o compensație de orice fel de la BURGĂRIE în nici un caz.


DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ și RESTRICȚII LA UTILIZARE

Sub rezerva respectării acestor „Termenii și Condiții”, UTILIZATORUL poate utiliza Materialele exclusiv pentru uzul personal, necomercial, cu condiția să nu elimine nici un drept de autor sau alte drepturi de proprietate conținute de acestea.

Sub rezerva respectării acestor „Termenii și Condiții”, poate utiliza Site-ul și Materialele exclusiv pentru uzul său personal cu condiția că să nu utilizeze, reproducă, modifice, afișeze, distribuie, să creeze lucrări derivate sau eludeze orice măsură tehnologică prin care se controlează în mod eficient accesul la Site și / sau materiale în orice mod, inclusiv, fără a se limita la, manual sau automat, în orice scop.

Folosirea Site-ului și a materialelor pentru orice alt scop decât cele autorizate în mod expres în acești „Termenii și Condiții”, este o încălcare a drepturilor de autor BURGĂRIE și a altor drepturi de proprietate, și este strict interzisă.

Site-ul, inclusiv partea software, baze de date, informațiile, conținutul, codurile de calculator, idei, know-how și materiale (precum și toate modificările și lucrările derivate ale acestora, precum și orice proprietate intelectuală și alte drepturi legate de acestea sau care sunt conținute în acesta) inclusiv, fără a se limita la, selecția, secvența „look and feel” și dispunerea elementelor, precum și succesiunea „ferestrelor” este deținut și operat de BURGARIE și vor rămâne proprietatea exclusivă a BURGARIE.

UTILIZATORUL este de acord că Site-ul este protejat prin dreptul de autor, mărcile comerciale și alte legi. În plus, confirmă că nu dobândește nici un drept de proprietate, prin utilizarea Site-ului sau a Materialelor, că nu va contesta în orice mod care ar putea afecta proprietatea BURGĂRIE a site-ului și conținutul acestuia.

Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe Site (denumite colectiv „Mărci”) sunt mărci comerciale înregistrate și neînregistrate ale BURGĂRIE și ale PARTENERILOR BURGĂRIE.

Mărcile comerciale pentru proprietatea BURGĂRIE, înregistrate sau neînregistrate, nu pot fi utilizate în legătură cu orice serviciu care nu este oferit de BURGĂRIE, în orice mod care ar putea să provoace confuzie în relația cu clienții, sau în orice mod care denigrează BURGĂRIE.

Nimic de pe acest site nu trebuie interpretat ca acordarea, explicită sau implicită, sau în alt mod, unui drept de a utiliza orice marca comercială, fără permisiunea expresă scrisă a BURGĂRIE sau PARTENERILOR BURGĂRIE.

Utilizarea necorespunzătoare a oricărei Mărci comerciale este interzisă, iar BURGĂRIE va pune în aplicare în conformitate cu dispozițiile legale drepturile sale de proprietate intelectuală în astfel de mărci, inclusiv prin litigii de natură civila și / sau penală.

Mărcile comerciale deținute de BURGĂRIE pot fi identificate în lista mărcilor publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Intelectuală.


LINK-URI.

Ca un avantaj pentru utilizatorii site-ului BURGĂRIE, se pot furniza link-uri către site-uri web ale unor terțe părți.

Daca UTILIZATORUL folosește aceste link-uri, va părăsi site-ul BURGĂRIE. Relațiile cu terțe părți, prin intermediul acestor link-uri către acele site-uri sau aplicații ale terțelor părți privesc strict relația dintre UTILIZATOR și terțele părți.Cu excepția cazului în care se precizează în mod expres altfel, BURGĂRIE nu este responsabil pentru conținutul, produsele sau serviciile oferite pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web, ori pentru orice actualizări sau modificări ale acestor site-uri, pentru utilizarea sau incapacitatea de a utiliza astfel de site-uri sau alte practici ale acestor site-uri, precum și faptul că BURGĂRIE oferă astfel de legături nu indică nici o aprobare sau susținere a oricărui material conținut pe orice site.


Site-urile terțelor părți nu sunt sub controlul ROCRIS CAKES SRL, și aceasta nu va face nici o reprezentare în ceea ce privește calitatea, adecvarea, funcționalitatea sau legalitatea oricăror site-uri la care poate oferi prin link-uri. BURGĂRIE își declină orice responsabilitate pentru conținutul, legalitatea, decența sau acuratețea informațiilor, precum și pentru orice produse și servicii, care apar pe orice site-ul / aplicația terțelor părți.

Prin prezenții „Termeni și Condiții” UTILIZATORUL exonerează în mod complet, irevocabil, dar și pentru totdeauna BURGĂRIE și renunță la orice pretenție sau cerere pe care ar putea-o avea împotriva BURGĂRIE cu privire la astfel de linkuri sau site-uri ale terțelor părți.


ACCESUL MINORILOR

BURGĂRIE încurajează părinții să utilizeze supravegherea parentală corespunzătoare pentru a stabili dacă acordă autorizație copiilor minori pentru a accesa Site-ul. Protecțiile care asigură un control parental (cum ar fi serviciile de hardware, software sau de filtrare) sunt disponibile în comerț, acestea putând ajuta UTILIZATORUL la limitarea accesului la materialul care este dăunător pentru minori.

ÎNCĂLCAREA TERMENILOR și CONDIȚIILOR. DAUNE-INTERESE.

Încălcarea acestor “Termeni și Condiții”, inclusiv folosirea neautorizata a site-ului, pot fi cercetate și se pot lua masuri împotriva acestora, inclusiv însă fără a se limita la procese civile, penale sau de altă natură.

UTILIZATORUL înțelege și este de acord că rămâne la libera alegere a BURGĂRIE, și fără o notificare prealabilă, că BURGĂRIE poate restricționa sau bloca accesul UTILIZATORULUI la site sau la serviciile oferite de acesta, că poate anula anumite evenimente, poate refuza sa onoreze anumite servicii în derulare sau servicii viitoare care au legătură cu UTILIZATORUL ori cu o persoana care acționează în mod concertat cu UTILIZATORUL, dacă BURGĂRIE consideră că “Termenii și Condițiile”, drepturile BURGĂRIE, partenerilor săi sau drepturile altui vizitator sau site sunt încălcate.


DECLARAȚIE DE DECLINARE A RESPONSABILITĂȚII

Site-ul, materialele prezentate pe acesta și orice serviciu obținut prin intermediul prezentului site sunt furnizate că atare fără nici un fel de garanție expresă sau implicită.

UTILIZATORUL își asumă toată răspunderea și riscurile care ar putea reieși din folosirea site-ului și din încrederea acordata acestuia. Nici o opinie, sfat sau declarație a BURGĂRIE, fie că este făcută prin intermediul site-ului sau în alta modalitate, nu creează nici un fel de garanție.

BURGĂRIE nu oferă nici o garanție, aprobare și nici nu își asumă responsabilitatea pentru orice serviciu publicat sau oferit de către o terță parte prin acest site sau prin orice link, banner sau alt fel de publicitate, iar BURGĂRIE nu va fi parte în nici un mod în eventuale tranzacții derulate intre UTILIZATOR și o terță parte.

Utilizarea site-ului și a altor materiale prezentate pe site se face pe propria răspundere a UTILIZATORULUI. De asemenea, UTILIZATORUL este unica persoana răspunzătoare pentru orice daună cauzata sistemului din computerul UTILIZATORULUI sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din descărcarea a oricăror astfel de materiale.

Sfaturile sau informațiile, fie că sunt acordate oral fie în scris, obținute de UTILIZATOR din partea BURGĂRIE și / sau a oricăror entități care alcătuiesc acest brand sau prin acest site nu va crea nici o garanție care nu este stipulată în mod explicit.

Site-ul sau materialele pot include inadvertențe, erori, informații ori materiale care încalcă acești termeni de utilizare. În plus, modificările neautorizate pot fi făcute de către terțe părți site-ului sau materialelor. Cu toate că BURGĂRIE încearcă să asigure integritatea Site-ului, nu garantează cu privire la caracterul complet și la corectitudinea Site-ului.

 În cazul în care apare o situație în care caracterul complet și corectitudinea site-ului este pusă la îndoială, UTILIZATORUL este rugat să contacteze BURGĂRIE la adresa de e-mail office@burgarie.ro, iar dacă este posibil, cu o descriere a materialului care urmează să fie verificat și locația (URL) în cazul în care un astfel de material poate fi găsit pe site, precum și informații suficiente pentru a permite BURGĂRIE să contacteze UTILIZATORUL. BURGĂRIE va încerca să soluționeze problemele Utilizatorului cât mai curând posibil, având în vedere o perioadă rezonabilă de timp.


RĂSPUNDERE

În cadrul limitelor legale, UTILIZATORUL este de acord și își asumă în mod expres faptul că nici BURGĂRIE și nici entitățile care alcătuiesc acest brand, asociații lor, furnizorii lor, colaboratorii ori reprezentanții săi nu sunt și nu vor fi ținuți răspunzători  față de UTILIZATOR sau orice terț pentru orice incidente, consecințe, daune directe sau indirecte (inclusiv dar fără a se limita la pierderea unor afaceri, pierderea unor date sau informații ori pierderea profitului) în temeiul oricărui contract sau neglijență în legătură cu site-ul sau materialele prezentate pe site.


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Confidențialitatea datelor UTILIZATOR este foarte importantă pentru noi așadar, toate informațiile personale UTILIZATORUI vor rămâne confidențiale.

BURGĂRIE nu va vinde, distribui sau divulga informații despre vizitatorii săi, fără acordul prealabil al acestora și nu va utiliza imaginile, fotografiile sau video-urile utilizatorilor, fără acordul prealabil al acestora.

Informațiile de orice natura furnizate de către Utilizator către BURGĂRIE, vor rămâne în proprietatea BURGĂRIE.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, UTILIZATORUL oferă BURGĂRIE acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. UTILIZATORUL este, de asemenea, de acord ca BURGĂRIE să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care i le-a transmis prin intermediul Site-ului.

BURGĂRIE va asigura confidențialitatea datelor UTILIZATORULUI, dacă este cazul, respectiv a datelor introduse în cadrul formularului pus la dispoziție de către BURGĂRIE, mai precis a numelui, a prenumelui, e-mail-ul, numărul de telefon, precum și celelalte detalii în legătură cu mesajul transmis pe site, în conformitate cu Politica de confidențialitate și cu Politica de protecție a datelor cu caracter personal.

Cu toate acestea, este responsabilitatea UTILIZATORULUI să se asigure că informațiile furnizate și transmise pe site rămân confidențiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea prezenților “Termeni și Condiții” UTIIZATORUL este de acord să informeze în cel mai scurt timp posibil dacă are, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea datelor UTILIZATORULUI este în pericol.


POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În temeiul Deciziei nr. 200 din 2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare pentru care nu este necesară notificarea în cadrul Autorității de Supraveghere Națională a Datelor cu Caracter Personal, BURGĂRIE este scutită de la obligația de a notifica autoritatea de supraveghere.

Cu toate acestea, deși nu mai este necesară efectuarea notificării către Autoritatea de Supraveghere Națională a Datelor cu Caracter Personal, BURGĂRIE își va respecta în continuare obligațiile prevăzute în cadrul Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată.

BURGĂRIE are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care i le furnizează UTILIZATORUL despre sine.„

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor personale ale UTILIZATORULUI este o preocupare majoră pentru BURGĂRIE. De aceea, BURGĂRIE își propune să ofere o experiență online sigură, cu respectarea drepturilor UTILIZATORULUI.

BURGĂRIE nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa de e-mail a UTILIZATORULUI unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa de e-mail a UTILIZATORULUI altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul explicit al UTILIZATORULUI. Orice UTILIZATOR care a furnizat explicit pe site, adresa sa de email poate opta că aceasta să fie ștearsă din baza de date. BURGĂRIE nu va efectua comunicări comerciale prin posta electronica, cu excepția cazului în care UTILIZATORUL si-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Orice persoană care vizitează site-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui Site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru utilizarea datelor furnizate în scopurile menționate mai jos.

Datele personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de UTILIZATOR, de exemplu, în contextul completării unui formular, al unui sondaj de opinie sau în cursul executării unui contract (cum ar fi contractarea unui serviciu).

Natura informațiilor solicitate se referă, în special, la date personale (nume, prenume, numere de telefon, adresa de e-mail), însă poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu efectuarea unei programări sau oferirea unui feedback pentru serviciile oferite de BURGĂRIE.

Completarea de către UTILIZATOR a formularelor din site echivalează cu acceptarea necondiționată că datele pe care le furnizează prin aceste formulare să fie incluse în baza de date BURGĂRIE și cu utilizarea și prelucrarea de către BURGĂRIE și colaboratorii săi pentru desfășurarea activităților de prelucrare și prestare a serviciilor de organizare de semănării privind subiecte de educație antreprenorială și / sau management, de gestiune economică – financiară, de marketing și publicitate, statistice, precum și pentru serviciile de comunicații electronice (prin email, SMS sau telefon).

Încetarea operațiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal se poate face prin următoarele modalități:

Măsurile luate pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal

BURGĂRIE garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic, dar nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este dotat și care este furnizat de societăți terțe producătoare de programe de calculator. Deși BURGĂRIE a luat măsuri de securitate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea incorectă sau necorespunzătoare și accesul neautorizat, nu se poate garanta securitatea absolută a datelor transferate pe internet.

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizați desemnați în mod special.

În cadrul cursurilor de pregătire a utilizatorilor operatorul face informarea acestora cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, la cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiți de către operator asupra confidențialității.

BURGĂRIE depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele cu caracter personal colectate, analizând noile tehnologii în domeniu și atunci, dacă este cazul, le aplică în vederea upgrade-ului sistemelor sale de securitate.

Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului

Informațiile pe care UTILIZATORUL le furnizează vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către BURGĂRIE în următoarele scopuri:

Astfel, BURGĂRIE se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către UTILIZATOR prin intermediul Site-ului, să nu le comercializeze și să nu le dezvăluie către terțe părți, fără acordul prealabil al UTILIZATORULUI.

BURGĂRIE poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credință pentru conformarea cu dispozițiile legale. Atunci când BURGĂRIE este solicitată să furnizeze date cu caracter personal în situațiile legale, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, BURGĂRIE are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORUL.

Prin completarea datelor în formularul pus la dispoziție de către BURGĂRIE, UTILIZATORUL declara și accepta necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a BURGĂRIE și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către BURGĂRIE, entitățile care formează brandul BURGĂRIE și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către BURGĂRIE, entitățile care formează brandul BURGĂRIE și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piața, de statistica, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, UTILIZATORUL își da acordul expres și neechivoc că aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către BURGĂRIE entităților care formează brandul BURGĂRIE.


Drepturile utilizatorilor de acces asupra datelor personale

UTILIZATORULUI și toate persoanele care transmit către site, datele personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată.

Prin citirea Politicii de confidențialitate, Politicii de protecție a datelor cu caracter personal și a „Termenilor și Condițiilor” ale acestui Site, UTILIZATORUL a luat cunoștința faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției și libera circulație a acestor date. Totodată, are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale ale sale și de a solicita actualizarea, ștergerea totală sau parțială a acestora.

UTILIZATORUL își poate exercita, în mod gratuit și fără nicio justificare, oricare dintre drepturile enumerate mai sus, astfel:

De asemenea, BURGĂRIE poate furniza datele cu caracter ale UTILIZATORULUI altor societăți cu care se afla în relații de colaborare, precum și entităților care alcătuiesc brandul BURGĂRIE, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranța și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.


UTILIZAREA COOKIE – URILOR

Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că BURGĂRIE poate culege și păstra date statistice și anonime, fără a identifica persoanele care vizitează acest Site.

Când vizitează Site-ul, serverul de web înregistrează automat date cum ar fi numele furnizorului UTILIZATORULUI de servicii internet și site-ul web de pe care efectuează vizita. Aceste date sunt anonime, fără a exista nicio asociere între acestea și datele personale ale UTILIZATORULUI.

În vederea îmbunătățirii experienței de navigare online și pentru a se asigura că serviciul este relevant pentru nevoile UTILIZATORULUI, Site-ul folosește module cookie și serviciu de analiză web Google Analytics (aparținând companiei Google Inc.). Google Analytics colectează și prelucrează informații statistice pentru a evalua utilizarea de către UTILIZATORUL a site-ului și pentru elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului. Pentru a colecta aceste date, Google folosește cookie-uri, dar adresa IP transmisă de către browser-ul din care accesați Site-ul în Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google sau de către BURGĂRIE.

UTILIZATORUL poate refuza utilizarea cookie-urilor prin ștergerea modulelor cookie din computer (prin accesarea instrucțiunile din meniul browser-ului folosit, făcând click pe butonul Help ⁄ Ajutor). Dacă alege să nu folosească module cookie când vizitează site-ul, unele funcții și pagini nu vor funcționa corespunzător.

Mai multe informații despre politica de utilizare a modulelor cookie, se pot găsi în Politica BURGĂRIE privind modulele cookie.


LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Utilizarea prezentului site, a materialelor acestuia precum și a serviciilor la care are acces prin intermediul acestui site sunt guvernate de legislația română.

Orice eventual litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului, cu materialele prezentate pe acesta, precum și în legătură cu serviciile la care are acces prin intermediul acestui site se va soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de pe raza Municipiului Arges.

Orice persoana are dreptul de a se opune în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Aceasta are dreptul de a solicita BURGĂRIE să șteargă informațiile referitoare la persoana sa, contactând BURGĂRIE, în scris, pe adresa: contact@burgarie.ro.


ÎNCETAREA

Acești “Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare până la încetarea lor, în conformitate cu dispozițiile inserate în prezenții “Termeni și Condiții”.

BURGĂRIE își rezervă dreptul de a rezoluționa sau denunța unilateral imediat acești “Termeni și Condiții”, precum și / sau de a restricționa accesul la utilizarea Site-ului sau a oricărei Secțiuni a acestuia, în orice moment și din orice motiv, cu sau fără temei, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea repetata a drepturilor de autor. La încetarea acestor “Termeni și Condiții”, dreptul de a utiliza Site-ul va înceta imediat, și UTILIZATORUL va distruge toate materialele obținute de pe site și toate copiile acestora.

UTILIZATORUL este de acord că orice încetare a accesului la sau utilizarea Site-ului poate fi efectuată fără o notificare prealabilă, și că BURGĂRIE poate dezactiva sau șterge toate informațiile și fișierele aferente asociate cu acesta, și / sau orice un acces suplimentar la astfel de informații sau fișiere.

UTILIZATORUL este de acord că BURGĂRIE nu este răspunzătoare pentru UTILIZATOR sau orice terță parte pentru orice încetare a accesului la Site sau la orice astfel de informații sau de fișiere, și nu este obligat să asigure accesul la fișiere sau informații după orice astfel de rezoluțiune sau denunțare unilaterala.


ALTE CLAUZE

BURGĂRIE își rezerva dreptul de a revizui și de a actualiza acești “Termeni și Condiții”, în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă “Termenilor și Condițiilor”, precum și a Politicilor de confidențialitate, de prelucrare a datelor cu caracter personal și a politicii privind modulele cookie, atunci când accesați Site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Daca UTILIZATORUL are întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină poate să le adreseze la adresa de e-mail: contact@burgarie.ro.

BURGĂRIE are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze activitatea online a site-ului, parțial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. BURGĂRIE nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilității serviciului sau, fără că prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor.

De asemenea, serviciile confirmate de către BURGĂRIE, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de BURGĂRIE.

Acești “Termeni și Condiții” vor rămâne în vigoare și își vor produce efectele, pe toata perioada și pe parcursul căreia UTILIZATORUL vizitează site-ul și în cazul în care încetează să mai aibă calitatea de utilizator al site-ului, va trebui sa respecte în continuare obligațiile din Termenii de utilizare, inclusiv orice obligații de despăgubire și limitările de răspundere.


Daca UTILIZATORUL nu este de acord cu prezenții “Termeni și Condiții” este rugat să nu utilizeze site-ul.

ROCRIS CAKES SRL nu va transmite niciodată un email prin care să solicite UTILIZATORULUI/CLIENTULUI să facă plata într-un anumit cont bancar. UTILIZATORUL/CLIENTUL  trebuie să ignore orice astfel de emailuri și să nu inițieze plata, urmând să redirecționeze emailul nemodificat către adresa: contract@burgarie.ro.


ROCRIS CAKES SRL nu este răspunzătoare și nu va răspunde pentru infectarea computerului unui UTILIZATOR/CLIENT cu viruși informatici, pentru atacuri cibernetice de orice fel, pentru pierderea datelor UTILIZATORULUI/CLIENTULUI de pe dispozitivele acestuia sau deteriorarea oricărui echipament hardware sau program aparținând acestuia și nu răspunde pentru e-mail-urile de tip phishing sau pentru link-urile partenerilor care pot apărea la un moment dat pe website.


LEGEA APLICABILĂ. JURISDICȚIA

Acești Termeni și Condiții, precum și Contractul se supun prevederilor legii române. În caz de dispute, acestea vor fi soluționate de instanța de judecată competentă de la sediul ROCRIS CAKES SRL , UTILIZATORUL/CLIENTUL exprimându-și în mod expres acordul în ceea ce privește această alegere de competență.